Var med och gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner!


Gula Bandet säljs till förmån för Sveriges veteraner, svensk personal i utlandstjänst och deras anhöriga.
Tack vare små och stora bidrag från privatpersoner och företag kan Gula Bandet stötta veteraner och deras familjer med kamratstöd och vid behov ekonomiskt för att hjälpa dem tillbaka till det vanliga livet, där sjukvården, myndigheter och försäkringar inte räcker till.

Hjälp oss att göra skillnad.


SWISH 123 070 46 35

Tack för ditt stöd!

 

Gula Bandet – stöttar dem som stöttat andra


 

GE EN GÅVA

Var med och stötta Sveriges veteraner och svensk personal i utlandstjänst genom att ge en engångsgåva.
Du kan välja mellan flera olika betalningsmetoder.
Ge en gåva från hjärtat här

SÖK STÖD

Är du veteran eller anhörig till en veteran och är i behov av stöd?
Det kan vara till läkemedel, resor, rehabilitering, besök hos sjukvård eller rekreation som Försäkringskassan, A-kassan, hälso- och sjukvården eller sociala myndigheter inte står för, eller övriga ekonomiska skäl. 

Ansök om stöd från Gula Bandet här 

STÖD OSS

Vill du göra någonting större än en engångsgåva?
Du kan enkelt bli månadsgivare, starta en egen insamling eller bli sponsor av Gula Bandet.
Stöd oss så att vi kan hjälpa fler 

Gula Bandet

80 000 svenskar har gjort utlandstjänst och är därmed veteraner. De flesta veteraner behöver inget stöd än att få prata med andra veteraner på återträffar och träffplatser, men vi stöttar dem som är i behov, i litet som stort.

Om och när veteraner inte får det stöd de behöver av samhället, då finns vi där. Rätt stöd måste fram, direkt.Gula Bandet – stöttar dem som stöttat andra. 

Vad går stödet till?

På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns i dag en veteranmottagning med specialistkunskaper om veteraner, vilka problem deras insats kan ha fört med sig och hur de bäst tas om hand.
Mottagningen är öppen för veteraner från hela landet, och resekostnader för att kunna ta sig dit är ett exempel på stöd som Gula Bandet beviljat flera gånger tidigare.
Det ekonomiska stödet genom Gula bandet kompletteras av kamratstödet och kamratstödstelefonen som drivs av Sveriges Veteranförbund. Telefonen är bemannad årets alla dagar så att den som behöver prata med någon som förstår, aldrig har längre än ett telefonsamtal till att få hjälp och stöd.

 

Stöd oss – då kan vi stötta fler! 

!

123 070 46 35

GULA BANDET SWISH