Sök stöd

Fyll i nedanstående formulär.  Ansökan handläggs skyndsamt och du kan bli kontaktad för eventuella kompletterande uppgifter.

Nedan ser du vilka skäl som ska uppfyllas för att få ansökan godkänd. 


Kontakta oss om det finns några oklarheter!


 • Beskriv här vad pengarna ska användas till och vilket stöd du är i behov av. Var så nogrann som du kan så går hanteringen av din ansökan fortare.
  Kvitto för utlägg ska bifogas.
 • Här kan du bifoga dokument och bilder kopplat till din ansökan.
  (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • Vilken bank ska ev stöd betalas ut till?
 • Till vilket konto ska ev stöd betalas ut till?

Skäl för godkänd ansökan:

Följande skäl ligger till grund för att få ansökan beviljad:

 • Vara veteran enligt Sveriges Veteranförbunds stadgar.
 • Vara anhörig till veteran. Som anhörig räknas make/maka/sambo/partner, barn till veteran, förälder till veteran.
 • Konsekvenser som kan kopplas till genomförd utlandstjänst enligt definitionen och som kräver ekonomiskt eller annat stöd under rådande omständigheter.
 • Adekvat forskning inom veteranområdet.

 
Målgrupper för ansökan:
Grupp 1: Individer
Personer som mår psykiskt eller fysiskt dåligt kopplat till internationell tjänst och som inte har egna ekonomiska medel. Dessa veteraner/ anhöriga kan t ex söka medel för bidrag till läkemedel, resor, rehabilitering, besök hos sjukvård och rekreation som Försäkringskassan, A-kassan, Hälso- och sjukvården eller socialen inte står för samt övriga ekonomiska skäl.

Annan orsak kan även vara resa till lokal veteranträff eller återträff när egna ekonomiska medel saknas.
 
Grupp 2: Återträffar
När ett förband, pluton eller grupp ska ha en återträff så ska man kunna söka medel för att t ex finansiera resa och uppehälle för en Kamratstödjare som kommer till återträffen för att vara ”i tjänst”. Kamratstödjaren ska hålla ett föredrag om just kamratstöd. Man ska söka pengar till den mer seriösa delen av en återträff och den som kommer ska vara av förbundet utbildad Kamratstödjare. Även bidrag till resor kan sökas.
 
Grupp 3: Forskning
Stipendier till forskare inom tex PTSD eller annan forskning kopplad till veteranområdet.
 
Forskningsstudien ska vara på magister/master eller doktorandnivå. Studien ska vara godkänd utifrån etisk granskning. Studien ska tillföra veteraner något. Studien ska presenteras på nationella och/eller internationella kongresser och/eller publiceras i vetenskaplig tidskrift. I samband med presentation av forskningen ska det i medicinsk forskning alltid finnas med ett tack till de som har bidragit ekonomiskt till studien. Detta för att undvika jäv.