Kamratstöd

Varför finns det ett kamratstöd och vem är den till för?

Kamratstödet är till för dig som tjänstgjort i internationell insats eller annan utlandstjänst och känner att du saknar dina kamrater. Även anhöriga är välkomna att ta kontakt.

Av erfarenhet vet vi att efter ha levt en längre tid utomlands, så är det till en början väldigt skönt att komma hem. Men efter en tid kommer saknaden efter kamraterna och känslorna av vad vi var med om tillsammans tillbaka.

  • De flesta av oss har känt en viss stress vilken är hanterbar och som sakta klingar av.
  • Andra har svårare att bli av med sin stress och den tar upp en större del av tillvaron.
  • Vissa mår så dåligt att de får svårt att få sin vardag att gå ihop.

Oavsett vilken grupp du känner igen dig i så är du och dina anhöriga varmt välkomna att ta kontakt med oss i kamratstödet!

De som engagerar sig i kamratstödet är själva veteraner som vet hur det är att tjänstgöra utomlands. De är Veteraner och absolut inga psykologer och alla samtal sker i starkt förtroende.

Flera av kamratstödjarna har egna rätt tuffa erfarenheter av utlandstjänst. 

Ta steget och kontakta kamratstödet! 

Ring eller skicka e-post om du hellre känner för det, Du bestämmer!
Du når kamratstödet på Kamratstödstelefonen 020-666 333
eller via e-post 020666333@fredsbaskrarna.se

Kamratstödet är en verksamhet inom Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och bedrivs inte av Gula Bandet. <<Läs mer om förbundet här>>