Vart går pengarna?

Gula Bandet ska ge ekonomsikt stöd till veteraner och anhöriga för att hjälpa dem tillbaka efter en insats.
Vi finns där när samhällets ordinarie skyddsnät inte räcker till. Ibland kan det handla om kostnader för resor eller behandlingar som inte täcks av den allmäna välfärden, och ibland kan det handla om skuldsanering. 
Det ekonomiska stödet genom Gula Bandet kompletteras av kamratstödet och kamratstödstelfonen som drivs av Sveriges Veteranförbund. Telefonen är bemannad årets alla dagar så att den som behöver prata med någon som förstår, aldrig har längre än ett telefonsamtal till att få hjälp och stöd.

Några exempel på våra stödinsatser

Veteranmottagningen

På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns i dag en veteranmottagning med specialistkunskaper om veteraner, vilka problem deras insats kan ha fört med sig och hur de bäst tas om hand. Mottagningen är öppen för veteraner från hela landet, och resekostnader för att kunna ta sig dit är ett exempel på stöd som Gula Bandet beviljat flera gånger tidigare.

Återresor

Gula Bandet kan bevilja stöd till personer som vill göra återresor till en insatsplats för att bearbeta minnena och upplevelserna, och för att se hur platsen utvecklats sedan insatsen. Det är ett effektivt sätt att se sin insats i ett annat ljus och byta ut jobbiga och otäcka minnen med positiva resultat och effekter.

Minnesstenar

Gula Bandet har vid flera tillfällen bidragit till att uppföra minnesstenar i Sverige eller på insatsplatser. Våren 2018 bidrog vi med ekonomiskt bidrag till den minnessten som restes i Vares till minne av de svenska soldaternas insatser i Balkan-kriget i gruppen Nordbat 2, som kom att spela stor roll för lösandet av hela konflikten.