Gula Bandet-månaden
Det gula bandet, som en symbol för stöd för utlandsveteraner, har en historia som går snart ett sekel bakåt i historien. I Sverige har Sveriges Veteranförbund sålt Gula Bandet sedan 2009. Sedan 2017 pågår Gula Bandet-kampanjen under hela maj för att uppmärksamma Sveriges civila och militära utlandsveteraner och deras anhöriga. Varje år avslutas kampanjen med den årliga statsceremonin Veterandagen den 29 maj, där Sveriges Veteranförbund bland annat utser Årets veteran. 

Vill du stötta dem som stöttat andra? Läs mer om hur du kan vara med och bidra
här.